Edities

Editie 81

| donderdag 1 december 2016

Artikelen in deze editie

Uitlaatgassen

Verbrandingsmotoren in auto’s zetten brandstof om in bewegingsenergie. Een bijkomend nadeel zijn de gasvormige afvalproducten. Hoe kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken?

Epigenetica

Boven op de DNA-code zit een subtiele laag informatie, die ervoor zorgt dat ons beperkte genenpakket zo’n grote diversiteit aan cellen en weefsels kan maken. Kennis van dit regelmechanisme levert nieuwe inzichten in het ontstaan van ziektes plus nieuwe behande- lingen met epigenetische editing.

Zeldzame aarden

In onze moderne samenleving zijn de geheimzinnige ‘zeldzame aarden’ niet meer weg te denken. Deze unieke chemische verbindingen vinden hun weg in moderne elektronica en in een duurzamer wordende samenleving. Alleen die winning en scheiding – lastig en energievretend – vormen een grote uitdaging.

Bestellen

Een abonnement op hét naslagwerk over chemie en moleculaire wetenschap? Dat kan via MijnTijdschrift. Iedere editie behandelt nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom materialen, gezondheid, voeding, energie en milieu.

Losse nummers zijn vanaf € 9,95 te bestellen bij MijnTijdschrift. Kijk hier voor meer informatie.

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van en voor mensen die werkzaam zijn of studeren in de chemie, life sciences en procestechnologie. De KNCV wil een schakel zijn tussen bedrijven en mensen. Zie voor meer info: www.kncv.nl.

Werken-in-de-chemie-logo-chf-bg

Grootste vacaturebank voor de Nederlandse chemie